Dette websted bruger funktionelle og anonyme cookies, som er nødvendige for, at webstedet fungerer korrekt. Ingen personlige data indsamles. Yderligere oplysninger kan findes i databeskyttelsesreglerne. OK

BRUGERBETINGELSER

§ 1 Emne for deltagelse og vilkår for brug

(1) Engroshjul A/S leverer en platform på www.Engroshjul.dk hvor igennem de korrekt registrerede deltagere designer hjul- og dækkombinationer og kan generere. Deltagerne kan oprette individuelle personlige profiler, åbne indhold tilgængeligt på portalen og bruge de andre gratis og betalte tjenester, der i øjeblikket er tilgængelige på portalen, afhængigt af tilgængeligheden. Yderligere information om tjenesterne findes i servicebeskrivelsen, § 8.

(2) De nuværende brugsbetingelser regulerer leveringen af tjenesterne af tjenesteudbyderen og brugen af disse tjenester af dig som en korrekt registreret abonnent.

(3) Oplysninger om tjenesteudbyderen findes her.

§ 2 Ændringer i deltagelse og vilkår for brug

Tjenesteudbyderen forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og betingelser for brug til enhver tid med virkning også inden for de eksisterende kontraktforhold. Tjenesteudbyderen vil underrette dig om sådanne ændringer mindst 30 kalenderdage før den planlagte ikrafttrædelse af ændringerne. Medmindre du gør indsigelse inden for 30 dage efter modtagelse af underretningen og fortsætter med at bruge tjenesterne, efter at indsigelsesperioden er udløbet, anses ændringerne for at være blevet aftalt effektivt efter udløbet af perioden. I tilfælde af din indsigelse ender en brugsret. I meddelelsen om ændring vil tjenesteudbyderen informere dig om din ret til indsigelse og konsekvenserne.

§ 3 tilladelse til at registrere

(1) Brug af de tilgængelige tjenester på portalen kræver din registrering som deltager. Der er ingen ret til deltagelse. Tjenesteudbyderen er berettiget til at afvise anmodninger om deltagelse uden at give nogen grund.

(2) Registrering er kun tilladt, hvis du er i lovlig alder og har ubegrænset juridisk kapacitet. Mindreårige må ikke registrere sig. For en juridisk person skal registreringen foretages af en fysisk person med ubegrænset juridisk kapacitet og bemyndiget til at repræsentere.

§ 4 Din registrering på portalen

(1) Kontaktoplysninger og andre oplysninger, som tjenesteudbyderen anmoder om under registreringsprocessen, skal gives fuldstændigt og korrekt af dig. Ved registrering af en juridisk person skal den fysiske person, der er autoriseret til at repræsentere virksomheden, også specificeres.

§ 5 ophør af deltagelse

(1) Du kan til enhver tid annullere kontrakten ved at afmelde dig fra portalen.

(2) Tjenesteudbyderen er berettiget til uopretteligt at slette alle data, der opstår som følge af din deltagelse i slutningen af 30 kalenderdage efter, at opsigelsen er trådt i kraft, og efter eventuelle lovpligtige opbevaringsperioder er udløbet.

§ 6 Tjenester og tilgængelighed af tjenester

(1) Tjenesteudbyderen giver dig forskellige oplysninger og andre tjenester til midlertidig brug. Sådanne tjenester kan for eksempel være levering af data, bidrag, billed- og lyddokumenter, information og andet indhold (i det følgende samlet benævnt "indhold"). Tjenesternes indhold og omfang bestemmes i henhold til de respektive kontraktlige aftaler, desuden i henhold til de funktionaliteter, der i øjeblikket findes på portalen.

(2) Du har kun ret til at bruge de tilgængelige tjenester på portalen inden for rækkevidden af de tekniske og operationelle muligheder for tjenesteudbyderen. Tjenesteudbyderen bestræber sig på at sikre uafbrudt brugbarhed af sine tjenester. Imidlertid kan midlertidige fejl eller afbrydelser opstå på grund af tekniske fejl (f.eks. Afbrydelse i strømforsyningen, hardware- og softwarefejl, tekniske problemer i datalinjerne).

§ 7 ændringer til tjenester

Tjenesteudbyderen er til enhver tid berettiget til at ændre tjenester, der leveres gratis på portalen, at stille nye tjenester gratis til rådighed eller mod betaling og at ophøre med levering af gratis tjenester. Tjenesteudbyderen tager dine legitime interesser i betragtning.

§ 8 Beskyttelse af indhold, ansvar for tredjeparts indhold

(1) Indholdet, der er tilgængeligt på portalen, er beskyttet af ophavsret eller anden ejendomsret og tilhører tjenesteudbyderen eller tredjepart, der har gjort det respektive indhold tilgængeligt. Samlingen af indholdet som sådan er muligvis beskyttet som en database eller databasearbejde iSd. Afsnit 4 (2), 87a (1) UrhG. Du må kun bruge dette indhold i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser for brug og inden for de rammer, der er angivet på portalen.

(2) Indholdet, der er tilgængeligt på portalen, kommer fra tredjepart. Tredjeparts indhold kontrolleres ikke for fuldstændighed, korrekthed og lovlighed. Tjenesteudbyderen påtager sig derfor intet ansvar eller garanti for indholdets fuldstændighed, korrekthed, lovlighed og aktualitet. Dette gælder også med hensyn til kvaliteten af tredjepartsindhold og dets egnethed til et specifikt formål, og også i det omfang det vedrører tredjepartsindhold på linkede eksterne websteder.

§ 9 Omfang af tilladt brug, overvågning af brugsaktiviteter

(1) Din brugstilladelse er begrænset til adgang til portalen og til brugen af de tilgængelige tjenester på portalen inden for rammerne af bestemmelserne i disse vilkår for deltagelse og brug.

(2) Du er ansvarlig for at oprette de tekniske krav i dit ansvarsområde for kontraktmæssig brug af tjenesterne. Tjenesteudbyderen skylder dig ikke noget råd i denne forbindelse.

(3) Tjenesteudbyderen påpeger, at dine brugsaktiviteter kan overvåges i det omfang, der er tilladt ved lov. Dette kan også omfatte logning af IP-forbindelsesdata og samtalehistorik og deres evaluering, hvis der er en særlig mistanke om en krænkelse af de nuværende brugsbetingelser og / eller hvis der er en særlig mistanke om en anden ulovlig handling eller kriminel handling.

§ 10 Ret til at bruge det indhold, der er tilgængeligt på portalen

(1) Medmindre yderligere anvendelse udtrykkeligt er tilladt i disse vilkår og betingelser for brug eller på portalen eller er aktiveret på portalen af en tilsvarende funktionalitet (f.eks. Download-knap),

- Du må kun få adgang til og vise det indhold, der er tilgængeligt på portalen online til personlige formål. Denne brugsret er begrænset til varigheden af din kontraktlige deltagelse i portalen;

- Det er forbudt dig at redigere, ændre, oversætte, præsentere eller demonstrere, udgive, udstille, kopiere eller distribuere det tilgængelige indhold på portalen helt eller delvist. Ligeledes er det forbudt at fjerne eller ændre copyright-meddelelser, logoer og andre mærker eller beskyttelsesmeddelelser.

(2) Du har kun ret til at downloade indhold ("Download") og til at udskrive indhold, hvis der er en mulighed for at downloade eller udskrive det på portalen som en funktionalitet (f.eks. Ved hjælp af en download-knap).

(3) Du vil modtage en ubegrænset og ikke-eksklusiv ret til at bruge det indhold, som du korrekt har downloadet eller udskrevet til brug til dine egne, ikke-kommercielle formål. I det omfang indholdet leveres til dig mod betaling, er en anden forudsætning for denne tildeling af rettigheder den fulde betaling for det respektive indhold. For resten forbliver alle rettigheder til indholdet hos den oprindelige rettighedsindehaver (tjenesteudbyderen eller den respektive tredjepart).

(4) Dine obligatoriske juridiske rettigheder (herunder reproduktion til privat og anden personlig brug i henhold til § 53 UrhG) forbliver ikke påvirket.

§ 10 Ret til at bruge det indhold, der er tilgængeligt på portalen

(1) Medmindre yderligere anvendelse udtrykkeligt er tilladt i disse vilkår og betingelser for brug eller på portalen eller er aktiveret på portalen af en tilsvarende funktionalitet (f.eks. Download-knap),

- Du må kun få adgang til og vise det indhold, der er tilgængeligt på portalen online til personlige formål. Denne brugsret er begrænset til varigheden af din kontraktlige deltagelse i portalen;

- Det er forbudt dig at redigere, ændre, oversætte, præsentere eller demonstrere, udgive, udstille, kopiere eller distribuere det tilgængelige indhold på portalen helt eller delvist. Ligeledes er det forbudt at fjerne eller ændre copyright-meddelelser, logoer og andre mærker eller beskyttelsesmeddelelser.

(2) Du har kun ret til at downloade indhold ("Download") og til at udskrive indhold, hvis der er en mulighed for at downloade eller udskrive det på portalen som en funktionalitet (f.eks. Ved hjælp af en download-knap).

(3) Du vil modtage en ubegrænset og ikke-eksklusiv ret til at bruge det indhold, som du korrekt har downloadet eller udskrevet til brug til dine egne, ikke-kommercielle formål. I det omfang indholdet leveres til dig mod betaling, er en anden forudsætning for denne tildeling af rettigheder den fulde betaling for det respektive indhold. For resten forbliver alle rettigheder til indholdet hos den oprindelige rettighedsindehaver (tjenesteudbyderen eller den respektive tredjepart).

(4) Dine obligatoriske juridiske rettigheder (herunder reproduktion til privat og anden personlig brug i henhold til § 53 UrhG) forbliver ikke påvirket.

§ 11 forbudte aktiviteter

(1) De tilgængelige tjenester på portalen er udelukkende beregnet til ikke-kommerciel brug af deltagerne. Al brug til eller i forbindelse med kommercielle formål er forbudt, medmindre en sådan udtrykkelig skriftlig tilladelse var tilladt af tjenesteudbyderen.

(2) Det er også forbudt dig at tage handlinger, der sandsynligvis kan forringe portens glatte drift, især for at lægge unødig stress på tjenesteudbyderens systemer.

§ 12 Blokerer adgang

(1) Tjenesteudbyderen kan midlertidigt eller permanent blokere din adgang til portalen, hvis der er specifikke indikationer på, at du har eller har overtrådt disse vilkår og betingelser for brug og / eller gældende lov, eller hvis tjenesteudbyderen har en anden legitim interesse i Har blokerer. Når du beslutter om en blok, vil tjenesteudbyderen tage dine legitime interesser med i betragtning.

(2) I tilfælde af midlertidig eller permanent blokering blokerer tjenesteudbyderen din adgangstilladelse og giver dig besked om dette via e-mail.

(3) I tilfælde af en midlertidig blokering, aktiverer tjenesteudbyderen adgangstilladelsen igen, efter at blokeringsperioden er udløbet og giver dig besked om dette via e-mail. En permanent blokeret adgangstilladelse kan ikke gendannes. Permanent blokerede personer er permanent udelukket fra at deltage i portalen og kan muligvis ikke logge på portalen igen.

§ 13 databeskyttelse

(1) De personlige data, der stammer fra din registrering på portalen og fra brugen af de tilgængelige tjenester, vil derfor kun blive indsamlet, opbevaret og behandlet af tjenesteudbyderen, for så vidt dette er nødvendigt for kontraktmæssig udførelse og tilladt ved lovbestemmelser eller beordret af lovgiveren. Tjenesteudbyderen vil behandle dine personlige data fortroligt og i overensstemmelse med bestemmelserne i den gældende databeskyttelseslovgivning. Data videresendes som en del af ordredatabehandlingen til tjenesteudbydere, som tjenesteudbyderen bruger.

(2) Derudover bruger tjenesteudbyderen kun dine personlige data, hvis du udtrykkeligt har accepteret dette. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage.

§ 14 Ansvarsbegrænsning for gratis tjenester

(1) Oplysninger, tegninger, illustrationer, tekniske data, vægt- og dimensionbeskrivelser indeholdt i kataloger og reklamer eller prislister er kun til orientering. Tjenesteudbyderen og tredjepart påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af disse oplysninger.

(2) Henstillinger om hjul / dækkombinationer i rapporten er udelukkende beregnet til brug af tyske testinstitutter i overensstemmelse med deres nationale regler for godkendelse af hjul / dækkombinationer og køretøjer, der er registreret i Tyskland. De valgte godkendelser i rapporten skal altid kontrolleres for, om de er tilgængelige inden samling (hvis nødvendigt af en ekspert).

(3) Med tabellerne og informationen kan det ikke udelukkes, at information ikke svarer til den aktuelle status på brugstidspunktet. Selv med den største omhu kan fejl i de viste oplysninger ikke udelukkes. Tjenesteudbyderen og tredjepart påtager sig intet ansvar for informationens fuldstændighed og aktuelle korrekthed.

(4) I tilfælde af at rapporter ændres eller suppleres i nogen form, selvom kun i ubetydelige dele, risikerer du også at krænke din egen pleje- og ansvarspligt over for tredjepart.

(5) Tjenesteudbyderen og tredjeparter er ikke ansvarlige for eksistensen, egnetheden og rigtigheden af de offentlige transmissionslinjer, du bruger og dine egne datakommunikationsenheder.

(6) Derudover gælder følgende: Hvis du lider skade gennem brug af tjenester, der stilles gratis til rådighed på portalen (inklusive indhentning af gratis indhold), er tjenesteudbyderen kun ansvarlig, for så vidt din skade skyldes den kontraktlige brug af det gratis indhold og / eller tjenester er opstået, og kun i tilfælde af forsæt (inklusive ondskab) og grov uagtsomhed fra tjenesteudbyderens side.

§ 15 andet

(1) Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i disse vilkår og betingelser for brug, skal alle erklæringer afgivet ved deltagelse i portalen afgives skriftligt eller via e-mail.

(2) Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser for deltagelse er eller bliver ineffektiv, forbliver den juridiske gyldighed af de resterende bestemmelser ikke påvirket. I stedet for den ineffektive bestemmelse anses en effektiv bestemmelse for at være aftalt, der kommer tættest på den, som parterne ønsker økonomisk.

(3) Disse betingelser for deltagelse og brug er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland med undtagelse af De Forenede Nationers konvention om kontrakter om internationalt salg af varer (CISG).

(4) Det eksklusive sted for jurisdiktion for alle tvister, der opstår som følge af disse betingelser for deltagelse og brug, er, for så vidt en sådan aftale om jurisdiktion er tilladt, tjenesteyderens hjemsted.