Dette websted bruger funktionelle og anonyme cookies, som er nødvendige for, at webstedet fungerer korrekt. Ingen personlige data indsamles. Yderligere oplysninger kan findes i databeskyttelsesreglerne. OK

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Aftaler

For alle leverancer fra ENGROSHJUL A/S gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser, med mindre andet måtte være skriftligt aftalt.

Priser

De anførte priser er de på ordreafgivelsesdatoen gældende, eller jf. tidligere udarbejdede tilbud. ENGROSHJUL A/S forbeholder sig ret til at regulere priser uden varsel som følge af ændringer i ENGROSHJUL A/S' indkøbspriser, valutakurser, afgifter m.v.

Levering

Alle leverancer sker, med mindre andet er skriftligt aftalt, fra ENGROSHJUL A/S' lager, eller direkte fra en eventuel underleverandør. Eventuel forsendelse fra ENGROSHJUL A/S.ENGROSHJUL A/S angiver på www.ENGROSHJUL.dk vejledende leveringstider på produkterne. Afvigelser herfra kan forekomme og kompensation herfor ydes ikke.

Modtagelse af varer

Kontroller altid varerne ved modtagelsen. Fejl og mangler skal altid indberettes til Engroshjul A/S indenfor 24 timer. Fragtskader skal anmeldes til fragtmanden eller Engroshjul A/S inden 24 timer, herefter erstattes de modtagne varer ikke.

Husk før montering

Prøvemontér fælgene på bilen inden der monteres dæk. Det skal kontrolleres ved komplet-hjul, at der er frigang for bremser, styretøjskomponenter og karrosseri. Afprøvning bør ske på såvel for- som bagaksel og i begge sider, da tolerancen fra bilproducenterne kan variere. Inden prøvemontering skal alle bilens navflager/anlægsflader være fuldstændig rengjorte. Kontroller, at bilens anlægsflader er helt plane og om eventuelle styrebolte eller fedtkapsler skal fjernes. Bespænding og eventuelle centreringsringe skal afprøves på såvel bilen, som i fælgen.

Afbalancering

Vi anbefaler kun at anvende selvklæbende afbalanceringsvægte, da traditionelle vægte og plasticcoatede vægte kan beskadige fælgens overflade ved montering. Afbalancering er en serviceydelse, der er ingen garanti eller reklamationsret på denne ydelse. Engroshjul A/S kan derfor ikke drages til ansvar for eventuelle driftstab, herunder tabt arbejdsfortjeneste, monteringsomkostninger eller ligende.

Montering på bilen

Alle navkraver skal smøres med varmebestandigt fedt inden montering. Eventuelle bolte til centerdæksler (covers) skal ligeledes smøres. Kontroller at den medsendte bespænding og eventuelle fælglåse modsvarer den originale bespændings gevindstigning og hovedstørrelse. Anvend ikke el- eller luftdrevet monteringsværktøj til fastgørelse af fælgene. Fælgene skal momentspændes krydsvis efter bilfabrikantens normer. Husk - efter montering på bilen: Montér labelen fra låsesættet (med nøglenr.) i handskerummet og fortæl kunden at du har monteret den der. Husk at informere kunden om at kraftige accelerationer og nedbremsninger indenfor de første 200 km (indtil dækfedtet er "brændt" væk), kan bringe hjulene ude af balance. Kunden skal altid sørge for at få efterspændt fælgene efter 300-500 km og kontrollere at reservehjulsnøglen passer på den nye be­spænding. Såfremt den ikke gør, skal den købes for egen regning.

Vedligeholdese af fælge

Alle fælge kræver vedligeholdelse for at beholde styrke og finish, derfor skal fælgene regelmæssigt rengøres. Specielt bremsestøv bør fjernes ofte, da dette kan brænde sig fast i fælgens overflade, med en deraf følgende beskadigelse af glans og polering. Det anbefales kun at anvende almindelig autoshampoo, samt en blød klud/svamp/børste. Der må der ikke anvendes syreholdige væsker til rengøring. Damp- og trykrensere må ikke anvendes ved rengøring. Ved kørsel med fælge med polerede kanter, kræves der mere omhyggelig pleje og vedligeholdelse. Det anbefales ikke at køre med fælge med polerede kanter om vinteren (saltspredningsperioden).

Garanti

Der ydes fra 2 års overfladegaranti på alufælge, såfremt de ikke er misligeholdt, har været påkørt, har stenslag eller ligende. Reklamationsretten er 24 mdr. Garantiperioden/reklamationsretten er gældende fra vor fakturadato. Ved kantstenspåkørsel ophører al garanti.

TPMS Garanti

Garantien på batterilevetid påbegyndes på overdragelsesdatoen og gælder 2 år fra denne dato.Garantien på gummiet på ventilen påbegyndes på overdragelsesdatoen og gælder 2 år fra denne dato.Garantien omfatter ikke rust/ir på metaldelen i ventilen som følge af udefrakommende påvirkninger.Garantien omfatter ikke pasningsgaranti på ventilerne til fælge der ikke er leveret af EH og købt sammen med ventilerne.Der er ikke brudgaranti på TPMS ventilerne ved montering eller ommontering. TPMS ventilerne skal spændes møtrik med vejledende 4.0 Nm. og skrue med 2.0Nm. Det er anvisningen fra producenter herunder Cub.Aktivering af TPMS på en given bilmodel kan kræve brug af specialværktøj. Det er kundens ansvar at have det rigtige værktøj til den givne bil. Garantien omfatter ikke denne aktivering og Engroshjul A/S yder ikke erstatning eller kompensation for brugt tid på værksted herfor.

Reklamation

Reklamationer kan kun behandles på vor adresse, og skal sendes franko. Kunden stiller fælge/dæk til rådighed for slutforbrugeren mens fælge/dæk er indsendt til reklamation. Ved modtagelse af ufrankerede forsendelser, viderefaktureres fragten til afsender. Engroshjul A/S kan ikke drages til ansvar for eventuelle driftstab, herunder tabt arbejdsfortjeneste monteringsomkostninger eller lignende. Husk at medsende købsfaktura.

Returvarer

Varer tages kun retur efter forudgående aftale med Engroshjul A/S. Ved returnering af korrekt leverede varer, beregner vi 15% i returneringsgebyr. Uemballerede/mangelfulde varer er på afsenders risiko. Afsender betaler altid fragten. Alufælge, der er mere end 3 mdr. gamle tages ikke retur med mindre det er påført vores faktura.Komplethjul indpakkes med papskive og plastic eller skumfolie imellem pap og fælg. Uemballerede/mangelfulde varer er på afsenders risiko.

Betalingsbetingelser

Nye kunder betaler pr. bank overførsel. Efter godkendelse af kreditvurdering aftales nye betalingsbetingelser. Ved for sen indbetaling beregnes renter efter pr. påbegyndt måned.

Fragt

Alle forsendelser leveres fragtfrit i hele Danmark. Ordrer under kr. 500,- tillægges ekspeditionsgebyr på kr. 50,-Vi sender med Danske Fragtmænd.